làm sao khi chồng nghe lời mẹ

Chồng chỉ nghe mẹ, người làm vợ phải làm thế nào?

Conflict between mother and daughter. Quarrel

Khi tôi phát hiện được điều này, anh năn nỉ và xin lỗi tôi, nói là chưa làm gì quá đáng, hứa sẽ không tái